CÁC GÓI CƯỚC COMBO DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

V120

Miễn Phí<20P Nội Mạng + 50P ngoại mạng + 60GB
30 ngày
120.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

F120U

7GB tốc độ cao + Miễn Phí Gọi Nội Mạng<10 Phút + 50 phút ngoại mạng
30 ngày
120.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

6V120

Miễn Phí<20P Nội Mạng + 300P ngoại mạng + 360GB
6 tháng
720.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

12V120

Miễn Phí<20P Nội Mạng + 600P ngoại mạng + 720GB
12 tháng
1.440.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DI ĐỘNG VIETTEL

ST120

28GB
28 Ngày
120.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

XL90

9GB tốc độ cao
30 ngày
90.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MIMAX125

8GB tốc độ cao
30 ngày
125.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MIMAX200

15GB tốc độ cao
30 ngày
200.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

CÁC GÓI CƯỚC 3G/4G DÀNH CHO SIM DCOM VIETTEL

D900

84 GB tốc độ cao
12 tháng
900.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D500

48 GB tốc độ cao
12 tháng
500.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D300

24 GB tốc độ cao
6 tháng
300.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D200

20 GB tốc độ cao
30 ngày
200.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

CÁC GÓI CƯỚC MUA THÊM LƯU LƯỢNG DATA

B150K

500p + 500SMS + 1,5GBtốc độ cao
30 ngày
150.000đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

12F90

250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
12 tháng
1.080.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

V160

Miễn Phí < 20P Nội Mạng + 100P NM + 45GB
30 ngày
160.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

UMAX300

30GB tốc độ cao
30 ngày
300.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY