GÓI COMBO CHO DI ĐỘNG

V120

Miễn Phí<20P Nội Mạng + 50P ngoại mạng + 60GB
30 ngày
120.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

6V120

Miễn Phí<20P Nội Mạng + 300P ngoại mạng + 360GB
6 tháng
720.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

12V120

Miễn Phí<20P Nội Mạng + 600P ngoại mạng + 720GB
12 tháng
1.440.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

F90

250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
30 ngày
90.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

HI90

100P Nội Mạng + 100P NM +3GB + 30 SMS / Tháng
30 ngày
90.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

T80K

500p + 500SMS tốc độ cao
30 ngày
80.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

F120U

7GB tốc độ cao + Miễn Phí Gọi Nội Mạng<10 Phút + 50 phút ngoại mạng
30 ngày
120.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

ST150

Nội mạng < 20P + 28GB
28 Ngày
150.000đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

B100K

500p + 600MB tốc độ cao
30 ngày
100.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

B150K

500p + 500SMS + 1,5GBtốc độ cao
30 ngày
150.000đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

T50K

200p + 100SMS tốc độ cao
30 ngày
50.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

T70K

500p + 150SMS tốc độ cao
30 ngày
70.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

3F90

250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
90 ngày
270.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

6F90

250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
6 tháng
540.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

12F90

250P Nội Mạng + 25P NM +5GB + 250 SMS / Tháng
12 tháng
1.080.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY