GÓI DATA CHO DI ĐỘNG

ST120

28GB
28 Ngày
120.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MIMAX200

15GB tốc độ cao
30 ngày
200.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MIMAX125

8GB tốc độ cao
30 ngày
125.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MIMAX90

5GB tốc độ cao
30 ngày
90.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MIMAXSV

3Gb tốc độ cao
30 ngày
50.000đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

XL90

9GB tốc độ cao
30 ngày
90.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

XL90U

9GB tốc độ cao
30 ngày
90.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

KM250V

1500p nội mạng
30 ngày
250.000đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

KM300V

1800p Nội Mạng + 450sms
30 ngày
300.000đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

UMAX300

30GB tốc độ cao
30 ngày
300.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MIMAX450

30GB tốc độ cao
6 tháng
450.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MIMAX70

3GB tốc độ cao
30 ngày
70.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

ECOD50

3GB tốc độ cao
30 ngày
50.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

ST30K

7GB tốc độ cao
7 ngày
30.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

ST15K

3GB tốc độ cao
3 ngày
15.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

XL50

5GB tốc độ cao
30 ngày
50.000đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

TOMD30

1GB tốc độ cao
Không giới hạn ngày sử dụng
30.000đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MI10D

2GB tốc độ cao
1 ngày
10.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

MI5D

500MB tốc độ cao
1 ngày
5.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY